PEĻŅI.V

Sertificēta būvkomersanta firma

Flower

PEĻŅI.V SIA

Sertificēta būvkomersanta firma.

Ārējās un iekšējās ūdensapgādes, kanalizācijas, siltumapgādes un ventilācijas montāža un projektēšana.

Peļņi.V darbojas sferā jau 15 gadu un nodrošina saviem projektiem garantiju.

Kvalitāte:

  • uzņēmuma darbības visos līmeņos ir strukturētas, orientētas uz kvalitāti un draudzīgumu apkārtējai videi;
  • uzņēmums darbojas saskaņā ar likumdošanā noteiktām prasībām un standartiem, kā arī ievēro labas prakses pieredzi;
  • uzņēmums regulāri pilnveidojas, lai uzlabotu klientu apkalpošanu, veicinātu uzticamību un palielinātu konkurētspēju.
SIA "PEĻŅI.V"

SIA "PEĻŅI.V"